Profesní komora STK

Úvod

Vítejte na stránkách profesní komory, dovolte nám stručné představení našich neziskových aktivit.

Stanice technických kontrol jsou většinou soukromými subjekty, jimž stát přenesením jeho působnosti v devadesátých letech 20. století umožnil vstoupit na trh za cílem udržitelnosti technického stavu vozidel nepoškozující životní prostředí za dodržení podmínek daných mezinárodních úmluv. Profesní komora STK byla založena v devadesátých letech s potřebou sjednotit prosazvání společných cílů a zájmů stanic technických kontrol (STK).

 

Mezinárodní úmluvy se proměnili v evropské Směrnice, které harmonizují postupy provádění technických kontrol a měření emisí v rámci Evropské unie a reflektují technologický pokorok ve výrobě silničních vozidel.

Cílem Profesní komory STK je vystupovat jednotně ve vzathu ke státním a mezinárodním orgánům, soukromým subjektům i asociacím a svazům. Profesní komora sdružuje síť více než stovky stanic technických kontrol, proto je i důležitým nositelem převedení platné legilativy do praxe. Jednotné provádění technických prohlídek a měření emisí je pro Profesní komoru prioritou, avšak stejně tak i ochrana a podpora v tomto oboru podnikání a spojencem jednotlivých STK se státní správou.

Úpravy práce na STK dle novely zákona 56/2001 o technických pomínkách provozu vozidla na pozemních komunikacích

02. červen 2017

Dne 1. 6. 2017 nám vstupuje v platnost novela zákona 56/2001 ve znění 63/2017, pro práci v STK a SME (stanice měření emisí) to nemění nic v současné chvíli, neboť Ministerstvo dopravy ještě nevydalo prováděcí vyhlášku, jaké změny se chystají v novele si můžete přečíst nebo shlédnout v přílohách.

 

Všechna uvedená media prezentují změny dle skutečnosti. Veškeré další změny a akualizace uvidíte na tomto webu.

Chystané změny se týkají zejména stanic měření emisí, neboť by se měla provádět kontrola přítomnosti vozidla na linkách a identifikace vozidla.

Tedy zavedení fotografování do při emisích a následné zavedení měření emisí do stávajícího informačního systému Ministerstva dopravy, které předává data online z STK již dnes.

Související odkazy:

Podmínky pro udělování kapacit STK se nezmírní. Profesní komora to vítá

24. leden 2017

Konec roku 2016 byl z pohledu práce Profesní komory velmi hektický. Nespočet jednání na úrovni

Ministerstva dopravy či v obou komorách Parlamentu přineslo v určitých věcech kýžený posun.

Zákonodárci v novele zákona č. 56/2001 Sb., která prošla Poslaneckou sněmovnou 30. listopadu, Senátem 19. ledna a čeká

na podpis prezidenta, odmítli podstatné zmírnění podmínek pro vznik STK navrhované Ministrem Ťokem v květnu 2016. Ty i nadále budou muset

mít licence od krajů a vznikat mohou jen tam, kde je jich nedostatek. Profesní komora STK je

kategoricky proti deregulaci. Argumentujeme tím, že uvolnění trhu přinese zhoršení kvality práce a

z Česka se tak stane vrakoviště. Jsme rádi, že nás zákonodárci napříč politickým spektrem, vyslyšeli.

Uvítali jsme i fakt, že neprošel tzv. střet zájmu. Ministerstvo dopravy chtělo, aby i opravář aut mohl

dělat technickou. To by bylo velmi kontraproduktivní. Opravář rozumí svému řemeslu, ale nemůže

kontrolovat sám svoji práci. Od toho jsou kontroloři na STK. Navíc i poctivý automechanik neodhalí

všechno. Technici na STK nezřídka kdy najdou další závady.

Bez střetu zájmu třeba fungují v Německu. Ale na kontroly tam mají nezávislé techniky, kteří chodí po

STK a kontrolují motorová vozidla. I u našich severních sousedů je počet STK regulován.

Další novinkou, kterou novela přináší je povinnost pro stanice emisní posílat data do

informačního systému. Ty se pak zobrazí kdekoliv na STK a pracovníci provedou technickou. Navíc

emisní stanice budou muset stejně jako STK pořizovat z měření fotodokumentaci.

A za zmínku určitě stojí i fakt, že motoristé už by v budoucnu nemuseli chodit vyřizovat změny v

registru vozidel pouze na úřady podle svého bydliště. Registrovat vozidlo by mohli na všech úřadech

obcí s rozšířenou působností.

Michal Cuc, předseda Profesní komory STK