Profesní komora STK

Aktuality

Aktuality a tiskové zprávy

Reakce na článek na motorkáři.cz

29. říjen 2016

Reakce na článek na motorkáři.cz

Profesní komora STK se ohrazuje vůči tvrzení Ministerstva dopravy, které sdělilo 7. září prostřednictvím svého mlučího Tomáše Neřolda protestujícícmu davu motorkářů před budovou Ministerstva dopravy, že aktivita tvrdšího posuzování STK u závad motocyklů pramení z jejich iniciativy. Úpravy, odstranění, přidávání dílů motocyklů podléhající schválení přehlížené vlastníky těchto vozidel a které nejsou od nového roku přehlíženy na STK, naopak dle ministerstva dopravy jsou plně v kompetenci techniků STK a do slova řečeno „pramení z jejich iniciativy“. 

Profesní komora STK k tomu konstatuje, že technik STK zavedl tvrdší posuzování u technických prohlídek motocyklů zejména z důvodu, že státní správa uplatňuje pokuty technikům v případech, kdy povinná fotografie je předmětem doličným k nedodržení legislativních poždavků, které mají v gesci na Ministerstvu dopravy a jsou jasně dány předpisy EHK pro schvalování silničních vozidel. Kontrolní orgány využívají fotografie původně určené jako dokument přítomnosti vozidla na lince STK k důkazu prohřešení technika STK, který neposuzuje jako závadu dodatečně provedené úpravy na motocyklu. Technik je pokutován nejčastěji mezi 2 až 10 tisíci korunami. 

Předseda PK STK, Michal Cuc