Profesní komora STK

Aktuality

Aktuality a tiskové zprávy

Mimořádná valná hromada

28. říjen 2016

Mimořádná valná hromada

Vážení kolegové a členové profesní komory, 
během prázdninových měsíců jsme absolvovali mnoho jednáních na různých úrovních s ministerskými úředníky i politiky k legislativním změnám zákona č. 56/2001 Sb. - Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Novela má být projednávána v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR někdy v průběhu září. Některé věci jsou v ní alarmující. Ministerstvo dopravy je toho názoru, že by bylo dobré rozvolnit trh a uzákonit možnost, že stanice technické kontroly a stanice emisí kontroly by měly mít jednoho provozovatele. To by v praxi znamenalo, že by se rozšířil počet STK ze současných zhruba 370 až na trojnásobek.

Profesní komora STK je kategoricky proti deregulaci. A to hned z několika důvodů: zaprvé utrpěla by tím kvalita práce a z Česka by se stalo vrakoviště. Stát by totiž nestíhal kontrolovat práci STK. Nestíhá to teď, natož po rozšíření. Zadruhé nemůžeme ani souhlasit s názorem ministerstva, že deregulaci požaduje Evropská unie. Podle našeho právního posudku směrnice 45/2014/EU o provádění technických prohlídek vozidel neobsahuje jednoznačné nařízení, které by nařizovalo propojení stanic STK a emisí jedním provozovatelem. Daleko raději bychom viděli, kdyby došlo k propojení STK a emisí nějakým jiným způsobem například: centralizovaný informačním systémem. Máme v plánu oslovit příslušné úřadu v Bruselu napřímo a vysvětlit jim naše postoje. 

Hlavní téma - deregulace sítě STK

Na semináři ministerstva dopravy nám byla představena řada další změn v souvislosti se změnou způsobu regulace pokrytí činnostmi stanic technických kontrol. Většina vychází z faktu, že když se tzv. uvolní trh, tak přibude spokojenějších zákazníků. Naše data ukazují, že aktuální počet STK v ČR je dostačující. Delší čekací doba pro objednání na technickou kontrolu bývá pouze v jarních měsících. Po zbytek roku řidiči fronty prakticky nezažijí. Na druhou stranu po zpřísnění prohlídek STK ze strany státu (fotodokumentace atd.) musí každý řidič počítat, že technická kontrola od A do Z, trvá někdy i 45 minut. Ačkoli to není pravidlem a zručným technikům už práce odbývá rychleji, je smutné, že Ministerstvo se snaží tuto praxi zavést do předpisu. 
Rád bych touto cestu pozval všechny členy na mimořádnou valnou hromadu Profesní komory STK, která se uskuteční 13. září 2016 v Pardubicích. Hlavním tématem bude „deregulace sítě STK“. Věřím, že bude vše náležitě prodiskutováno. 

Michal Cuc, předseda Profesní komory STK