Profesní komora STK

Informace, otázky a odpovědi

Odpovědi na často kladené otázky

Dotaz na ráfky a jejich zápis do TP

02. červenec 2019

K dotazované problematice vydalo informaci Md na svých stránkách

https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Silnicni-doprava/Schvalovani-vozidel/Postup-zapisu-rafku-a-pneumatik-do-technickeho-pru

 

Postup zápisu ráfků a pneumatik do technického průkazu vozidla a zápis vymezovacích podložek do technického průkazu

 

Postup zápisu ráfků a pneumatik do TP vozidla nad rámec uvedených výrobcem:

A) Typově schválených – na základě typového listu
Zápis variabilních ráfků a pneumatik nad rámec udávaných výrobcem vozidla (akreditovaným zástupcem výrobce vozidla) provede místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě těchto podkladů:

1) Řádně vyplněný typový list
    – typový list musí odpovídat vzoru uvedenému v seznamu držitelů schválení *   
    – musí být potvrzen dovozcem, držitelem schválení (razítko, podpis)
    – musí být potvrzen prodejcem  (razítko, podpis, datum)
    – musí být potvrzena montáž na vozidle kontrolním technikem typu „K“, který ověří shodu s uvedeným
       schválením KBA (ABE) XXXX, které je nedílnou součástí daného typového listu (datum, podpis, razítko).
       U ráfků a pneumatik uvedených v tabulce c) (pro daný typ vozidla) je držitel schválení oprávněn potvrdit
       v typovém listu i část „montáž na vozidlo“, s tím, že k potvrzení  (datum, podpis, razítko) uvede:
      „Schváleno MD pod č.j. xxxxxxx“.

2) Schválení KBA (ABE) XXXX, včetně překladu do českého jazyka

Poznámky:
1) Zápis do TP vozidla se provádí bez souhlasu výrobce vozidla (akreditovaného zástupce výrobce vozidla)
2) Jedná se o zápis údajů do TP vozidla
3) Kontrolní technik typu „K“ v rámci potvrzení montáže zkontroluje shodu vozidla se všemi podmínkami uvedenými ve schválení KBA (ABE) XXXX
4) Seznam držitelů schválení včetně vzorů typových listů, schválení KBA (ABE) XXXX a jejich překladů je uveden na níže uvedené tabulce
5) Záruční podmínky stanovené výrobcem vozidla platí v původním rozsahu, tj. na montáž ráfků a kol nad rámec udávaných výrobcem vozidla a s tím dotčených mechanismů se tato záruka nevztahuje

B) Zápis na základě prohlášení autorizovaného dovozce a kontrole v pověřené zkušebně

Zápis variabilních ráfků a pneumatik nad rámec udávaných výrobcem vozidla (akreditovaným zástupcem výrobce vozidla) provede místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností na základě těchto podkladů: 

1) Řádně vyplněné prohlášení  autorizovaného dovozce
    – prohlášení autorizovaného dovozce musí odpovídat vzoru uvedeného v seznamu akreditovaných dovozců
    – musí být potvrzen dovozcem, držitelem schválení (razítko, podpis)
    – musí být potvrzen prodejcem  (razítko, podpis, datum)
    – musí být potvrzena montáž na vozidle pověřenou zkušebnou, která ověří shodu s uvedeným TÜV
       posudkem, který je nedílnou součástí daného prohlášení (datum, podpis, razítko)
2) TÜV posudek XXXX, včetně překladu do českého jazyka

Poznámky:
1) Zápis do TP vozidla se provádí bez souhlasu výrobce vozidla (akreditovaného zástupce výrobce vozidla)
2) Jedná se o zápis údajů do TP vozidla
3) Pověřená zkušebna v rámci potvrzení montáže zkontroluje shodu vozidla s všemi podmínkami uvedenými v TÜV posudku XXXX
4) Seznam akreditovaných dovozců včetně vzorů prohlášení akreditovaného dovozce, TÜV posudku XXXX a jejich překladu je uveden na níže uvedené tabulce.
5) Záruční podmínky stanovené výrobcem vozidla platí v původním rozsahu, tj. na montáž ráfků a kol nad rámec udávaných výrobcem vozidla a s tím dotčených mechanismů se tato záruka nevztahuje

C) Zápis individuálně dovezených ráfků na základě kontroly v pověřené zkušebně
Zápis variabilních ráfků a pneumatik nad rámec udávaných výrobcem vozidla (akreditovaným zástupcem výrobce vozidla) provede místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností na základě těchto podkladů:

1)  Protokol o kontrole na vozidle provedené pověřenou zkušebnou, která ověří shodu s uvedeným schválením
KBA nebo TÜV posudkem a zkontroluje montáž na vozidle

2) Schválení KBA (ABE) XXXX nebo TÜV posudek XXXX, včetně překladu do českého jazyka

Poznámky:
1) Zápis do TP vozidla se provádí bez souhlasu výrobce vozidla (akreditovaného zástupce výrobce vozidla)
2) Jedná se o zápis údajů do TP vozidla
3) Pověřená zkušebna zkontroluje shodu vozidla s všemi podmínkami uvedenými v schválení KBA (ABE) XXXX nebo TÜV posudku XXXX
4) Záruční podmínky stanovené výrobcem vozidla platí v původním rozsahu, tj. na montáž ráfků a kol nad rámec udávaných výrobcem vozidla a s tím dotčených mechanizmů se tato záruka nevztahuje
* U firmy Alcar Bohemia, s.r.o. jsou typové listy a prohlášení autorizovaného dovozce tištěny přímo u dealera, odpovídají uvedenému vzoru. Jedná se o typové listy případně prohlášení autorizovaného dovozce stažené výhradně smluvními partnery z internetových stránek firmy ALCAR BOHEMIA. V případě, že jsou řádně podepsány prodejcem kol, včetně razítka a data vystavení, jedná se o originál typového listu příp. prohlášení autorizovaného dovozce.

D) Typově schválených v rámci značkového příslušenství – na základě typového listu
Zápis variabilních ráfků a pneumatik nad rámec udávaných výrobcem vozidla v typovém schválení, ale schválených jako značkové příslušenství vozidel provede místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě následujícího podkladu:

Řádně vyplněný typový list
    – typový list musí odpovídat vzoru uvedenému v seznamu držitelů schválení  - tabulka d)
    – musí být potvrzen držitelem schválení (výrobce či akreditovaný zástupce) (razítko, podpis)
    – musí být potvrzen prodej a montáž na vozidle autorizovaným dealerem dané značky, který ověří shodu s uvedeným
       schválením KBA (ABE) XXXX, které se v tomto případě k typovému listu nepřikládá (tyto dokumenty jsou distribuovány v rámci dealerské sítě). Tento potvrdí v typovém listu část „Potvrzení prodeje a kontroly montáže“ (datum, podpis, razítko).

Poznámky:
1) Zápis do TP vozidla se provádí bez souhlasu výrobce vozidla (akreditovaného zástupce výrobce vozidla)
2) Jedná se o zápis údajů do TP vozidla
3) Autorizovaný dealer v rámci potvrzení montáže zkontroluje shodu vozidla se všemi podmínkami uvedenými ve schválení KBA (ABE) XXXX
4) Seznam držitelů schválení včetně vzorů typových listů, je uveden na níže uvedené tabulce.  
 
 
E) Postup zápisu vymezovacích podložek do TP vozidla nad rámec uvedených výrobcem
Pozn.: Jedná se o možnost použití speciální vymezovací podložky umisťované mezi ráfek kola a unašeč (náboj) kola, která prakticky posouvá ráfek směrem k okraji vozidla, tudíž mění rozchod vozidla. “
 
Zápis na základě prohlášení autorizovaného dovozce a kontrole v pověřené zkušebně
Zápis variabilních vymezovacích podložek nad rámec možnosti udávaných výrobcem vozidla (akreditovaným zástupcem výrobce vozidla) provede místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností na základě těchto podkladů: 

1) Řádně vyplněné prohlášení autorizovaného dovozce
    – prohlášení autorizovaného dovozce musí odpovídat vzoru uvedeného v seznamu akreditovaných dovozců – tabulka e)
    – musí být potvrzen dovozcem, držitelem schválení (razítko, podpis)
    – musí být potvrzen prodejcem  (razítko, podpis, datum)
    – musí být potvrzena montáž na vozidle pověřenou zkušebnou, která ověří shodu s uvedeným TÜV posudkem, který je nedílnou součástí daného prohlášení (datum, podpis, razítko)

2) TÜV posudek XXXX, včetně překladu do českého jazyka

Poznámky:
1) Zápis do TP vozidla se provádí bez souhlasu výrobce vozidla (akreditovaného zástupce výrobce vozidla)
2) Jedná se o zápis údajů do TP vozidla
3) Pověřená zkušebna v rámci potvrzení montáže zkontroluje shodu vozidla s všemi podmínkami uvedenými v TÜV posudku XXXX
4) Seznam akreditovaných dovozců včetně vzorů prohlášení akreditovaného dovozce, TÜV posudku XXXX a jejich překladu je uveden na níže uvedené tabulce e)
5) Záruční podmínky stanovené výrobcem vozidla platí v původním rozsahu, tj. na montáž vymezovacích podložek nad rámec udávaných výrobcem vozidla a s tím dotčených mechanismů se tato záruka nevztahuje
 

Seznam držitelů schválení je v příloze tohoto dokumentu podle stavu uvedeného na stránkách MD.

 

Související odkazy:

Úprava zasklení

21. červen 2019

Úprava zasklení

tj.  zatmavění skel, doplnění fóliemi

Množí se opět dotazy na zatmavění skel na vozidle.  Odpovídáme na dotazy, které jste nám zaslali

 

Jsou legislativní požadavky na dodatečnou instalaci fólií? Existuje nějaký konkrétní předpis, který to řeší?

Ano, v příloze přikládáme  k tomuto článku Instrukci pro kontrolu zasklení, kde je tato probelmatika řešena

 

Měří se na STK propustnost světla?

Ano, propustnost se měří pokud je třeba, Přístroj byl před několika lety schválen a musí jím být vybavena každá stanice. V pířpadě nejasností je mření rozhodující. Přístroje jsou pravidleně kalibrovány a kontrlovány, aby byla zajištěna jejich přesnost.

 

Je atest na fólii a doklad od firmy, která provedla montáž, zárukou, že auto projde kontrolou, nebo je důležitější konkrétní hodnota propustnosti světla?

Bez atestu není možné fólie montovat.  t.j. nechválené fólie nemají na autě co dělat, i když splňují propustností. Ano, atest a doklad od firmy, by měl být zárukou, že vše namontovali v souladu s předpisy. Přesto se v minulosti vyskytli případě, kdy po změření hodnoty neodpovídali, neboť firma provedla montáž tmavších fólií než uvedla.

 

Přikládáme stanovisko Ministerstva Dopravy k fóliím

Vzhledem k tomu, že se objevují v provozu ve zvýšené míře vozidla, která mají provedeny nepřípustné úpravy zasklení ztemněním předních bočních skel a čelních skel, nebo jsou na těchto sklech používány neschválené reklamní a obdobné nálepky vydává odbor schvalování vozidel a předpisů Ministerstva dopravy (dále jen „ministerstvo“) toto stanovisko:

Všechny úpravy a opravy zasklení vozidel, které mají za následek snížení světelné propustnosti zasklení, je možné provádět pouze za dodržení podmínek daných předpisem EHK č. 43, resp. směrnicí 92/22/EHS a musí podle nich být schváleny. Podle těchto technických předpisů nesmí být celková propustnost světla čelního skla a předních bočních skel nižší než 70 %.

Dodržování výše uvedených technických požadavků je zajištěno při schvalování technické způsobilosti úprav ministerstvem za pomoci pověřených zkušeben a na mezinárodní úrovni homologací skel podle předpisu EHK č. 43. Ztemnění skel je provedeno buď výrobci vozidel již v prvovýrobě, nebo pak v provozu dodatečnou úpravou (kromě čelního skla, u kterého jsou jakékoliv dodatečné úpravy nepřípustné).

Tyto požadavky byly stanoveny s ohledem na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Jestliže v důsledku zatemnění skel řidiči druhých vozidel a chodci nemohou rozpoznat řidiče a ztrácí tak možnost reagovat na jeho chování, je jasně porušeno jedno ze základních pravidel bezpečného provozu, tj. že řidič musí co nejlépe vidět a být viděn. Snižuje se i možnost rozpoznávat a reagovat na dopravní situaci za snížené viditelnosti.

Dodatečné úpravy provedené v souladu se schválením ministerstva musí pak být označeny na jednotlivých sklech nálepkou, kde vedle informacích o výrobku je i schvalovací značka ATEST 8SD xxxx.

Protože však bylo zjištěno zneužití a nesprávné použití schvalovací značky, je vždy nutná i kontrola technických parametrů skutečného provedení úpravy zasklení. Pro srovnání uvádíme, že při ztemňování v prvovýrobě např. u vozidel tovární značky ŠKODA je využito maximální povolené hranice, toto limitní zatemnění se blíží při běžném pohledu sklu čirému. Naopak, ztemnění, kdy řidič není ve vozidle vůbec vidět, odpovídá propustnosti 15 až 20 % a je nad jakoukoliv pochybnost (tj. není nutno provádět optická měření), že takové zatemnění neodpovídá příslušným předpisům. Minimální propustnost je stanovena jako celková. Z toho jednoznačně plyne, že je nepřípustné použít tónovací fólie i s vyhovující propustností na zasklení, kde již bylo provedeno ztemnění jinou technologií.

Základní závady vozidel ohrožující bezpečnost provozu na pozemních komunikacích jsou uvedeny v ustanovení § 36 odst. 3 b) vyhlášky MDS č. 341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách povozu vozidel na pozemních komunikacích (dále vyhláška č 341/2002 Sb.), podle kterého je „ztemnění čelního skla na propustnost zjevně nižší než 75 % nebo ztemnění předního bočního skla na propustnost zjevně nižší než 70 %“ hodnoceno jako závada, která ohrožuje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a vozidlo nesmí být , s výjimkou nouzového dojetí užito v provozu na pozemních komunikacích. Policie ČR při silničních kontrolách vozidel postupuje podle tohoto ustanovení.

Obdobně se postupuje podle vyhlášky MDS č. 302/2001 Sb. o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, kdy při pravidelné technické prohlídce v STK musí být nesprávné ztemnění skel hodnoceno jako vážná závada - typ B, která musí být ve stanovené lhůtě odstraněna.

Dále bylo zjištěno také používání bezpečnostních čirých fólií na čelních sklech. Tato úprava, jako i jakákoliv jiná dodatečná úprava čelního skla, je nepřípustná. Množí se i používání reklamních a podobných nálepek na sklech; pokud tyto nálepky nejsou schváleny ministerstvem, je nepřípustné je používat mimo případy uvedené v § 34 odst. 3 vyhlášky č. 341/2002 Sb. Zrcadlové fólie nesmí být také použity na čelním a na předních bočních sklech vozidel. V ostatních oknech mohou být použity pouze zrcadlové fólie schváleného typu, které mají v obou směrech částečnou propustnost a jejich odrazová schopnost není zaměnitelná se světelnými zařízeními vozidel – odrazkami nebo jinými znaky používanými ve vyhlášce MDS č. 30/2001.

Podmínky zde uvedené jsou obdobně aplikovány ostatními státy a v případě jejich nedodržení při cestách vozidel do zahraničí lze očekávat uplatňování sankcí místními kontrolními orgány.

V rámci nově zahajovaných správních řízení ministerstvo dopravy zpřísňuje podmínky při schvalování technické způsobilosti pro organizace, které mají schválenou technickou způsobilost pro provádění úprav světelné propustnosti zasklení vozidel. Jde zejména o zpřísnění povinností označování provedených úprav. Držitelé Osvědčení o schválení nebo jejich pověřená montážní pracoviště mají povinnost upravené zasklení označit štítkem se schvalovací značkou (ATEST 8 SD xxxx) s číslem svého schválení, způsob úpravy a minimální celkovou propustností. Dále jsou povinni dodat majiteli vozidla dokument (Certifikát, osvědčení či typový list) ve kterém jsou uvedeny tyto údaje:

Typ a výrobní číslo vozidla (VIN, č. karosérie), číslo schválení MD, způsob úpravy, minimální celkovou propustnost, vyznačení míst provedených úprav, datum provedení úpravy skel a podpis oprávněné osoby s razítkem montážního pracoviště.

 

 

Související odkazy:

Dotazy na změny v kontrole na Emisích a STK

19. červen 2019

Otázky, které k n ám dorazily.

Co se změnilo při kontrole emisí ve srovnání s obdobím před zavedením novely?

Zásadní změny proběhly hlavně v období před novelou zákona  a to ve dvou etapách, kde zavřely autoservisy většinu stanic měření emisí. Hlavním důvodem, pominu-li jejich výmluvy na drahé úpravy, bylo, že se muselo přestat na těchto stanicích podvádět. Před 3 lety bylo cca 3tisíce stanic měření emisí, po změnách jich je cca 900 v letošním roce.

Zásadní změnou bylo focení aut i na emisích, které právě bylo zavedeno na začátku roku 2018. Zároveň se s postupnými úpravami měnil systém měření a dnes je měření prováděno přístroji tak, že technik do něj v průběhu měření nemůže zasáhnout a následně je měření automaticky odesláno do protokolu.

Nově se neměří emise na motocklech, dříve se měřily u motorek nadkg.

 

Co se nově kontroluje? Je podstatnější kouřivost, nebo se stále vychází z technických údajů automobilu?

Princip měření se zatím nezměnil. Česká republika je v těchto věcech hodně napřed před ostatními státy, protože např. i v Německu se měří na koncovce výfuku emise poměrně krátce. Před rokem 2017 toto se v německu nedělalo.

Životní prostředí však ovlivňují i další faktory např. nepovolené úpravy motorů. Ty budou mít nyní při mření větší potíže než dosud a je v zásadě jisté, že tato vozidla nebudou plnit limity s nimiž byla schválena.

 

Může řidič pokračovat v technické kontrole, i když jeho vůz neprojde emisemi?

Ano, může pokračovat v další kontrole na STK. Musí však do jednoho měsíce odstranit zjištěné závady z emisí a přijet znovu na měření.

 Výsledné hodnocení, zda je vozidlo způsobilé či nikoli,  je pak závislé na skutečně zjištěných závadách na STK. Při kontrole se mohou najít nebezpečné závady, pak je vozidlo nezpůsobilé, nebo jen lehké a pak má způsobilost na 2 roky, nebo vážné např. neprošel emisemi a potom je způsobilost na 30dní (pozor někdy má měsíc 31 dní, není to tedy na měsíc!).

Do té doby se musí vrátit a abslolvovat zbylou část kontroly. V případě, že termín nestihne, musí projít vše znovu, jako by předchozí kontrola nebyla.

 

Auta v polopřevodu definitivně rozhodnuta Ústavním soudem jako vyřazená

18. červen 2019

Nedohlášená vozidla v takzvaném polopřevodu měli jejich majitelé povinnost dohlásit již dávno dohlásit do registru vozidel. Bophužel část majitelů tuto povinnost nesplnila a tak hledali další cesty, jak toto opomenutí napravit. tato vozidla byla vyřazena z registru a nesmějí dále být účastníky silničního provozu, jinak se ten, kdo bude přistižen dopouští přestupku, za nějž je pokuta až 50tisíc korun. Ministerstvo dopravy prohlásilo, že nepůjde tato vozidla již nikdy přihlásit a jejich majitelům tak mnoho možností nezbývá.

Jaká je tedy situace dnes po několika letech?

Cílem zákona bylo zpřehlednit registr a dostat z něj tisíce už neexistujících či nepoužívaných vozidel. Zákon ale podle kritiků tvrdě dopadl také na vlastníky normálně provozovaných vozidel, kteří na svou povinnost jednoduše zapomněli, aniž by to pak mohli ještě napravit.

V nedávné době padlo konečné a definitivní rozhodnutí na půdě Ústavního soudu.
Dne 14. 5. 2019 vydal Ústavní soud nález k návrhu na zrušení části ustanovení čl. II (Přechodná ustanovení) bod 4 písm. b) zákona č. 239/2013 Sb.
Jedná se o ustanovení novely zákona č. 56/2001 Sb., podle kterého se vozidlo považuje za zaniklé, pokud ke dni nabytí účinnosti zákona (1.1.2015) není u tohoto vozidla zapsán v registru silničních vozidel jeho vlastník a do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona není podána žádost o zápis vlastníka silničního vozidla do registru.

Co tedy přineslo: Ústavní soud návrh  na změnu zákona tj. umožnit znovu zapsání do registru na základě polopřevodu zamítl.

Auta v polopřevodu opravdu již nebude možné uvést do provozu. Lze je tedy využít pouze na náhradní díly. Ustanovení podle ÚS nicméně nevedlo k odnětí vlastnického práva ani k znemožnění jeho užívání, jak zněla žaloba. Majitel teoreticky může opětovně požádat o zápis do registru na základě schválení technické způsobilosti vozidla nebo stroj může dát zapsat do registru historických a sportovních vozidel.

Čtěte zde: https://www.usoud.cz/aktualne/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=6158&cHash=ccf3ebcb28fe09423fce238c998a1791

Příloha článku. Text nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 21/18 včetně disentu

 

Související odkazy:

Ekologické plakety

čtěte článek na webu:

https://www.garaz.cz/clanek/ekologicke-plakety-kde-je-potrebujete-a-k-cemu-slouzi-21001848

Mohu si lepit na své okno vozidla samolepky?

Jen takovė,které jsou opatřeny Atestem.Narazil uz i stat diky důsledně prováděnyým úkonům.

Můžete ale...... všechna omezení například lokace umístění, nutnou přítomnost štítku s atestem nebo striktní posuzování technikem STK uveřejňujeme zejména pro reklamní agentury přílohou.

Související odkazy:

Jednání na MD kolem úpravy kontrolních úkonů

17. červen 2019

Konečně je svoláno jednání k problémům se stávajícími kontrolními úkony a tak se chystá ještě tento měsíc  jednání komise. Tam jsme přizváni. Tato komise by měla připomínkovat stávající kontrolní úkony a stanovené závady a navrhovat změny.

Blíže Vás budeme po jednání informovat v členské sekci, kde se budete mít možnost se i vyjádřit k předloženým materiálům.

Rádi Vás přizveme k práci na novele, pokud o to budete stát, i když nejste členy komory, ale jste provozovatelé STK.

PRŮBĚH KONTROLY VOZIDLA NA STK

V případě, že budete potřebovat prohlídku Vašeho vozidla na STK, její průběh se bude vždy odvíjet od druhu a kategorie vozidla, které na stanici technické kontroly přistavíte. Jakmile vy, jako žadatel přistavíte vozidlo k realizaci technické prohlídky, budete vyzváni k předložení odpovídajících dokumentů, ty však opět závisí na druhu prohlídky. O jaké dokumenty jde? Mezi nejčastěji požadované dokumenty lze zařadit protokol o měření emisí, velký technický průkaz vozidla, osvědčení o registraci, příloha alternativního pohonu LPG/CNG, technické osvědčení samostatného technického celku a další dokumenty tomu odpovídající. Dále je zapotřebí, aby žadatel demontoval kryty kol, které zakrývají jejich uchycení, pokud jimi vozidlo disponuje.

Samotná prohlídka začíná, jakmile předložíte potřebné doklady, kdy kontrolní technik převezme Váš vůz a najede na linku STK, kde je dále zahájena samotná technická prohlídka. Dle nových zpřísněných požadavků se při prohlídce pořizuje fotodokumentace přítomnosti vozu na STK, vizuálně a s pomocí stanovených přístrojů k měření se dále provádějí kontrolní úkony dle vyhlášky č. 302/2001Sb. Přílohy č. 7. Kontrolní technik průběžně zaznamenává zjištěné závady do záznamníku závad a dále jste o nich vy, jako žadatel informován. Jakmile kontrolní technik dokončí poslední úkon, který se vztahuje ke konstrukci a vybavení vozu, zapíše veškeré zjištěné závady do systému CIS (centrální informační systém) STK. Následně je vystaven protokol o technické prohlídce, kde jsou vyznačeny veškeré zjištěné závady, včetně termínu následné technické prohlídky. U technika STK musí být zajištěna jeho nezávislost k realizovaným technickým prohlídkám.

 

CO VŠE JE PŘEDMĚTEM TECHNICKÉ KONTROLY VOZIDLA?

Dle vyhlášky č. 211/2018 Sb. jsoupředmětem technické kontroly vozidla úkony uvedené v této vyhlášce a to i se stupněm hodocení závady..

IDENTIFIKACE VOZIDLA – prvním kontrolním úkonem je identifikace vozidla. Kontrolována je shoda údajů, které jsou uvedeny v předložených dokladech s provedením vozidla. Předmětem této identifikace je například registrační značka, VIN vozu, druh karoserie, rozměry vozu, kol, barva vozidla a další.

BRZDOVÉ ZAŘÍZENÍ – stav celého brzdového systému podléhá kontrole včetně jeho účinnosti.

ŘÍZENÍ – kontrolován je stav řízení a seřízení geometrie řízené nápravy.

VÝHLEDY – kontroluje se pole výhledu, stav zasklení, stěrače a ostřikovače vozu, odmlžování a odmrazování, zařízení pro nepřímý výhled.

SVÍTILNY, SVĚTLOMETY, ODRAZKY A ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ – v případě těchto zařízení je kontrolován především jejich aktuální stav, funkce, spínače, seřízení a naplnění požadavků na jejich počet a lokalizaci, včetně kontroly jejich elektroinstalace.

NÁPRAVY, KOLA, PNEUMATIKY A ZAVĚŠENÍ NÁPRAV – kontrolován je především celkový stav zavěšení kol, jejich odpružení, stav tlumičů, hnací hřídele kol a rozměry kol.

PODVOZEK A ČÁSTI PŘIPEVNĚNÉ K POVOZKU – kontrole podléhá stav rámu a karoserie k němu uchycené, aktuální stav výfukového systému, palivového systému, převodového ústrojí, zavěšení motoru a spojovací a tažná zařízení a další.

JINÁ VYBAVENÍ – kontrolní činnosti jsou zaměřeny především na bezpečnostní a zádržné systémy vozidla, povinnou výbavu, stav rychloměru a ostatní záznamová zařízení, zvukové a výstražné systémy včetně označení údajů na vozidle.

OBTĚŽOVÁNÍ OKOLÍ – na vozidle je kontrolována jeho hlučnost, emise a elektromagnetické odrušení.

DALŠÍ PROHLÍDKY VOZIDEL K PŘEPRAVĚ OSOB KATEGORIE M2 A M3 „AUTOBUSY“ – v případě této kategorie vozu jsou dále kontrolovány dveře a únikové východy, systém odmlžení a odmrazování, větrací a vytápěcí systémy, stav sedadel vozu, osvětlení interiéru a navigační zařízení, prostory a zařízení pro cestující, včetně plnění požadavků pro přepravu dětí a osob se sníženou hybností a mnohé další.

 

VÝSTUPY Z TECHNICKÉ KONTROLY – TYPY ZÁVAD

Závady zjištěné při technických prohlídkách lze rozdělit na tři základní druhy.

LEHKÁ ZÁVADA indikuje takovou závadu, která zásadně neovlivňuje provozuschopnost vozidla a platnost technické kontroly, avšak do budoucna může přejít ve vážnou závadu.

VÁŽNÁ ZÁVADA značí takovou závadu, která již ovlivňuje bezpečnost provozu vozidla, avšak ještě není přímou hrozbou pro provoz. Takováto závada omezuje platnost technické způsobilosti na dobu třiceti dnů.

NEBEZPEČNÁ ZÁVADA přímo ovlivňuje bezpečnost provozu a vozidlo je z toho důvodu pro další provoz nezpůsobilé.

 

JAKÝ TYP ZÁVAD SE VYSKYTUJE NEJČASTĚJI?

Nejčastěji se vyskytují jsou závady typu „A“, které kontrolní technici využívají zejména k včasnému upozornění na možné zhoršení technického stavu vozidla. Nejčastěji jde o stav světlometů a svítilen, popřípadě počínající korozi zavěšení kol a karoserie vozidla, korozi brzdového, či palivového potrubí, mechanické poškození prachovek hnacích hřídelí, nebo drobné praskliny brzdových hadic.

V nemalé míře jsou kontrolními techniky odhalovány závady typu „B“, které, jak již bylo zmíněno, mají zásadní vliv na bezpečnost provozu vozidla, kdy žadatel je vyzván k jejich odstranění a je mu poskytnuta doba 30 dní k jejich odstranění. Nejčastěji jde o závady typu naprasklých brzdových hadic, poškozených brzdových kotoučů a opotřebovaného brzdového obložení, prasklých manžet hnacích hřídelí, vůle v zavěšení kol, pokročilé koroze zasahující do různých částí karoserie, včetně brzdového a palivového potrubí, ale i poškozená čelní skla, nebo poškození světlometů a svítilen.

Závady typu „C“ se vyskytují v menší míře, o to důležitější je vzhledem k jejich nebezpečnosti jejich včasné odhalení. Tyto závady se vyskytují nejčastěji v podobě úniků provozních kapalin, značného poškození zavěšení kol, nebezpečného poškození pneumatik, poškození brzdového a palivového systému, jakož i poškození rámů a karoserií vozidel. Takovéto závady bývají ohrožením nejen pro provozovatele, ale i pro ostatní účastníky silničního provozu.

Problém odlepujících se známek z STK

Dotaz:

Jak se řeší odlepující se nálepka z kontroly STK?

 

Odpověď je ve Věstníku dopravy č. 10/2018 (Výtah)

 

3. Výroba, distribuce a evidence kontrolní nálepky

Výroba kontrolní nálepky je zabezpečována ministerstvem prostřednictvím jím pověřené právnické osoby, která zajišťuje její výrobu ze speciálního k tomu účelu určeného materiálu a v množství potřebném pro celou síť stanic technické kontroly. Prodej a distribuci kontrolní nálepky zabezpečují pověřené organizace na základě objednávek jednotlivých stanic technické kontroly. Kontrolní nálepku stanice technické kontroly objednává u pověřené právnické osoby nejméně dva měsíce před požadovaným termínem dodání.

Kontrolní nálepka má charakter ceniny a je evidována jako zúčtovatelný doklad jak u pověřené právnické osoby, tak v každé stanici technické kontroly. Kontrolní nálepka se ukládá na bezpečné místo.

Kontrolní nálepky jsou denně inventarizovány (počet vydaných a zbývajících nálepek) a porovnány s počtem provedených kontrol a počtem vydaných náhradních nálepek. Poškozené kontrolní nálepky se uschovají do doby jejich komisionálního zrušení nebo zničení za přítomnosti pracovníka pověřené právnické osoby nebo krajského úřadu. O jejich zničení se provede záznam v evidenci kontrolních nálepek stanice technické kontroly. Tento záznam podepíše pověřený pracovník stanice technické kontroly a pracovník pověřené právnické osoby nebo krajského úřadu.

Při provozu vozidla, jeho údržbě a opravách může dojít k poškození již vylepené kontrolní nálepky. V tomto případě může provozovatel vozidla požádat kteroukoliv stanici technické kontroly o výměnu kontrolní nálepky. Žádosti bude vyhověno za podmínky, že stanici technické kontroly předloží technický průkaz vozidla, ve kterém je poslední platná technická prohlídka zapsána.

Pracovník stanice po kontrole platnosti technické prohlídky a ztotožnění vozidla kontrolou identifikačních znaků vozidla přidělí držiteli vozidla náhradní kontrolní nálepku a vylepí ji na tabulku registrační značky. Perforací vyznačí platnost shodně se zápisem v technickém průkazu vozidla.

Evidence kontrolních nálepek je u stanic technické kontroly vedena IS TP. Kontrolu zabezpečení výroby, distribuce a vedení evidence kontrolních nálepek u pověřené právnické osoby provádí ministerstvo, kontrolu evidence kontrolních nálepek u STK v rámci státního odborného dozoru provádí vedle ministerstva také krajský úřad.

 

Související odkazy:

Kdy je z auta autovrak

Stát určí, jak poznat autovrak. Prošlá STK bude znamenat odtah vozu

Čtěte: https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/vraky-auta-doprava-novela-stk.A190108_449310_ekonomika_rts

1 | |