Profesní komora STK

Legislativa

Legislativa

Instrukce z Věstníků dopravy (MDČR)

Instrukce 1/2017 pro STK - Kontrola protokolů měření emisí na následné technické prohlídce
Instrukce 2/2017 - Uplatnění zařízení pro měření propustnosti svtěla skel na vozidlech

Věstník 10/2017 včetně Instrukce 3/2017 o Změně metodiky zasklení vozidel a 4/2017 Zvláštnosti pro prohlídky nadměrných vozidel

Věstník 11/2017 včetně Instrukce 4/2017 o Změně metodiky k provádění ADR prohlídek a Instrukce 1/2017 Postup při dokumentaci vozidel při měření emisí

Věstník 12/2017 včetně Instrukce 6/2017 Zavedení SME do CIS STK 

Věstník 13/2017 včetně Instrukce 7/2017 Zmeny v zavedení SME do CIS STK

Související odkazy: