Profesní komora STK

O nás

O sdružení

Sekce přístupné pro veřejnost

Úvod

O nás

Aktuality

Informace, otázky a odpovědi

Mapa STK a seznam stanic STK ( členové komory)

Kontakty

Ostatní sekce jsou určeny pouze pro členy PK STK.

Pokud nejste členy, nebude Vá přístup umožněn, proto se, prosím ani neregistrujte. Váš požadavek bude smazán.

Význam Profesní komory STK

Stanice technických kontrol jsou většinou soukromými subjekty, jimž stát přenesením jeho působnosti v devadesátých letech 20. století umožnil vstoupit na trh za cílem udržitelnosti technického stavu vozidel nepoškozující životní prostředí za dodržení podmínek daných mezinárodních úmluv. Profesní komora STK byla založena v devadesátých letech s potřebou sjednotit prosazvání společných cílů a zájmů stanic technických kontrol (STK).

 

Mezinárodní úmluvy se proměnili v evropské Směrnice, které harmonizují postupy provádění technických kontrol a měření emisí v rámci Evropské unie a reflektují technologický pokorok ve výrobě silničních vozidel.

Cílem Profesní komory STK je vystupovat jednotně ve vzathu ke státním a mezinárodním orgánům, organiza Profesní komora sdružuje síť více než stovky stanic technických kontrol, proto je i důležitým nositelem převedení platné legilativy do praxe. Jednotné provádění technických prohlídek a měření emisí je pro Profesní komoru prioritou, avšak stejně tak i ochrana a podpora v tomto oboru podnikání spojencem jednotlivých STK se státní správou.

Struktura organizace

Profesní komora sdružuje členy Profesní komory, jimiž jsou provozovatele STK, ze kterých je voleno Valnou hromadou předsednictvo a následně předsednictvem, předseda komory, místopředsedové, sekretář a hospodář.

Navenek zastupuje Profesní komoru jako statutární zástupce samostatně předseda, v případě jeho nepřítomnosti společně oba místopředsedové.

Nejvyšším orgánem je Valná hromada.

Seznam členů komory STK

Z důvodu platnosti GDPR jsou k dispozici pouze oficiální kontakty na STK v rámci sekce "Mapy STK".

Kontakty na předsednictvo jsou uvedeny v sekci "Kontakty"

Aktuální kontakty na členy jsou umístěny v členské sekci