Profesní komora STK

Úvod

Vítejte na stránkách profesní komory, dovolte nám stručné představení našich neziskových aktivit.

Stanice technických kontrol jsou většinou soukromými subjekty, jimž stát přenesením jeho působnosti v devadesátých letech 20. století umožnil vstoupit na trh za cílem udržitelnosti technického stavu vozidel nepoškozující životní prostředí za dodržení podmínek daných mezinárodních úmluv. Profesní komora STK byla založena v roce 2001s potřebou sjednotit prosazvání společných cílů a zájmů stanic technických kontrol (STK).

Posláním komory je: vyvíjet takovou činnost, která bude působit na vytváření optimálních podmínek pro činnost sítě STK a dále ku prospěchu svých členů prosazovat zájmy společné celé členské základně; působit na zlepšování a následné udržování kvality prováděných technických prohlídek u jednotlivých STK ve smyslu platných zákonů a vyhlášek.

 

Mezinárodní úmluvy se proměnili v evropské Směrnice, které harmonizují postupy provádění technických kontrol a měření emisí v rámci Evropské unie a reflektují technologický pokorok ve výrobě silničních vozidel.

Cílem Profesní komory STK je vystupovat jednotně ve vzathu ke státním a mezinárodním orgánům, soukromým subjektům i asociacím a svazům. Profesní komora sdružuje síť více než stovky stanic technických kontrol, proto je i důležitým nositelem převedení platné legilativy do praxe. Jednotné provádění technických prohlídek a měření emisí je pro Profesní komoru prioritou, avšak stejně tak i ochrana a podpora v tomto oboru podnikání a spojencem jednotlivých STK se státní správou.

Sekce přístupné pro veřejnost

Úvod

O nás

Aktuality

Informace, otázky a odpovědi

Mapa STK a seznam stanic STK ( členové komory)

Kontakty

Ostatní sekce jsou určeny pouze pro členy PK STK.

Pokud nejste členy, nebude Vá přístup umožněn, proto se, prosím ani neregistrujte. Váš požadavek bude smazán.