Call
MenuMENU

×

Daňové změny

 DAŇOVÉ NOVINKY OD LEDNA 2023

 

V lednu 2023 se zvýší limit pro povinnou registraci k DPH, kdy ze současné hranice 1 milionu bude nová hranice 2 miliony korun. Zvýšení této hranice je reakcí na evropskou směrnici, která toto navýšení ukládá členským státům od ledna 2025, a to na hranici 85 000 eur. Česká republika však tuto směrnici implementuje do českého práva již nyní a snižuje tak administrativní zátěž podnikatelům, kdy do obratu 2 miliony korun je registrace k DPH pouze dobrovolná.

Zvyšuje se také limit pro podání daňového přiznání, kdy ze současné hranice 15 000 Kč se tato hranice posune na 25 000 Kč.

Od ledna 2023 zůstávají v účinnosti tzv. mimořádné odpisy, kdy je možné majetek zařazený v první odpisové skupině odepsat bez přerušení za 12 měsíců, namísto standardních 3 let, a majetek zařazený ve druhé odpisové skupině bez přerušení za 24 měsíců, namísto standardních 5 let.

V rámci kontrolních hlášení se mění výše sankcí, kdy pro OSVČ a společnosti s ručením omezeným s jedním společníkem (společníkem musí být fyzická osoba) se sankce snižují na polovinu oproti dosavadnímu stavu.

Výhodou pro zaměstnavatele bude od ledna snížení pojistného na sociální zabezpečení placené zaměstnavatelem o 5 % pro zaměstnance, kteří mají úvazek 8 až 30 hodin a zároveň se jedná o zaměstnance, který je starší 55 let, studuje na střední nebo vysoké škole, je OZP nebo osobou na rekvalifikaci, případně další podle zákonné definice.