Call
MenuMENU

×

Novinky z jednání kolem COVIDU-19Profesní komora vede stále jednání na mnoha úrovních.

Nejúčinější jsou nyní jednání vedené společně s Hospodářskou komorou.

Bohužel to, co se ukazuje v celém státě, je i v našem sektoru podnikání tj., že stát dává jen velmi malé kompenzace do podnikatelského sektoru.

V dnešním jednání bylo několik pro nás důležitých bodů:

- povinnost testovat od velikosti firmy s 10 zaměstnanci, názory na četnost ze strany poradců vlády

- zajištění testování u lidí zvenčí, kteří jsou součástí našich pracovišť (pokud takové máme)

- likvidace antigenních testů (evidence již byla zveřejněna v minulém příspěvku)

- možnost kompenzací z důvodu omezení provozu ze strany  EU z důvodu COVID 19

Testování

Jak jsme Vás již informovali jsou nově povinny i firmy s více , jak 10 zaměstnanci. Obecně doporučujeme i menším firmám zajistit si nějaký způsob testování. Další opatření, zejména organizační, jsou pak na jednotlivých provozovatelích.

Bod, který se nás asi netýká je povinnost ověřit zda mají např. agenturní pracovníci negativní test

Obecně k testování : jsou velké tlaky, aby se zavedla větší hustota testů. Návrh, který např. razí Hospodářská komora, a který by i podle nás mohl být řešením,  jsou státem placené pravidelné PCR testy. Pokud se tedy stát neche spokojit se stávajícím počtem testů a nechce navýšit výrazně úhrady za tyto testy.

Zaměstnavatelé nově nesmí umožnit na pracovišti přítomnost zaměstnance, který v posledních 7 dnech neabsolvoval PCR test nebo Ag test nebo jiný preventivní test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.
Zaměstnanci jsou povinni se takovému testování podrobit.

Pro zaměstnavatele s počtem zaměstnanců 250 a více platí povinnost testovat zaměstnance v následujícím režimu:
smluvně musí mít dostupnost testů pro zaměstnance zajištěnu od 3. 3. 2021
musí vyzvat zaměstnance, aby test absolvovali mezi 5. 3. a 12. 3. 2021
od 12. 3. 2021 nesmí mít na pracovišti žádného zaměstnance, který by v posledních 7 dnech neabsolvoval některý z určených druhů testů s negativním výsledkem.

Pro zaměstnavatele s počtem zaměstnanců od 50 do 249 platí povinnost testovat zaměstnance v následujícím režimu:
smluvně musí mít dostupnost testů pro zaměstnance zajištěnu od 5. 3. 2021
musí vyzvat zaměstnance, aby test absolvovali mezi 8. 3. a 15.3. 2021
od 15. 3. 2021 nesmí mít na pracovišti žádného zaměstnance, který by v posledních 7 dnech neabsolvoval některý z určených druhů testů s negativním výsledkem.

Pro zaměstnavatele s počtem zaměstnanců od 10 do 49 platí povinnost testovat zaměstnance v následujícím režimu
smluvně musí mít dostupnost testů pro zaměstnance zajištěnu od 17. 3. 2021
musí vyzvat zaměstnance, aby test absolvovali mezi 19. 3. a 26.3. 2021
od 26. 3. 2021 nesmí mít na pracovišti žádného zaměstnance, který by v posledních 7 dnech neabsolvoval některý z určených druhů testů s negativním výsledkem.

Důležité upozornění: za zaměstnance jsou považováni jednak přidělení agenturní zaměstnanci a dále i  další osoby, které na základě jiného vztahu než je pracovněprávní vztah, vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele společně s jeho zaměstnanci.

 

Likvidace

je dána nařízením MŽP: Odkza zde: https://www.mzcr.cz/zmena-mimoradneho-opatreni-k-narizeni-povinneho-testovani-u-zamestnavatelu-ze-dne-1-3-2021-s-ucinnosti-od-17-3-2021-do-odvolani/

 

Kompenzace

Možnost kompenzací z důvodu omezení provozu ze strany EU z důvodu COVID 19 v tuto chvíli žádná není.

Otevřeli jsme tuto otázku a požádali, aby byla vzata na program jednání s vládou.

Ze stávajících kompenzačních programů se ukazuje, že by se nás mohli týkat:

-  program COVID nájemné, který je prodloužen

- pokud bude schválen "Zákon o kurtzarbeitu", který projednává sněmovna