Call
MenuMENU

×

O nás

Význam Profesní komory STK

Stanice technických kontrol jsou většinou soukromými subjekty, jimž stát přenesením jeho působnosti v devadesátých letech 20. století umožnil vstoupit na trh za cílem udržitelnosti technického stavu vozidel nepoškozující životní prostředí za dodržení podmínek daných mezinárodních úmluv. Profesní komora STK byla založena v devadesátých letech s potřebou sjednotit prosazvání společných cílů a zájmů stanic technických kontrol (STK).

 

Mezinárodní úmluvy se proměnili v evropské Směrnice, které harmonizují postupy provádění technických kontrol a měření emisí v rámci Evropské unie a reflektují technologický pokorok ve výrobě silničních vozidel.

Cílem Profesní komory STK je vystupovat jednotně ve vzathu ke státním a mezinárodním orgánům, organiza Profesní komora sdružuje síť více než stovky stanic technických kontrol, proto je i důležitým nositelem převedení platné legilativy do praxe. Jednotné provádění technických prohlídek a měření emisí je pro Profesní komoru prioritou, avšak stejně tak i ochrana a podpora v tomto oboru podnikání spojencem jednotlivých STK se státní správou.


Struktura organizace

Profesní komora sdružuje členy Profesní komory, jimiž jsou provozovatele STK, ze kterých je voleno Valnou hromadou předsednictvo a následně předsednictvem, předseda komory, místopředsedové, sekretář a hospodář.

Navenek zastupuje Profesní komoru jako statutární zástupce samostatně předseda, v případě jeho nepřítomnosti společně oba místopředsedové.

Nejvyšším orgánem je Valná hromada.


Seznam členů komory STK

Z důvodu platnosti GDPR jsou k dispozici pouze oficiální kontakty na STK v rámci sekce Seznam stanic STK.

Kontakty na předsednictvo jsou uvedeny v sekci Kontakt

Aktuální kontakty na členy jsou umístěny v členské sekci