Call
MenuMENU

×

O nás

Význam Profesní komory STK

Stanice technických kontrol jsou většinou soukromýmy subjekty, jimž stát přenesením jeho působnosti v devadesátých letech 20. století umožnil vstoupit na trh s cílem udržitelnosti technického stavu vozidel nepoškozující životní prostředí, za dodržení podmínek daných mezinárodních úmluv. Profesní komora STK byla založena na přelomu tisíciletí s potřebou sjednotit prosazování společných cílů a zájmů stanic technických kontrol (STK).

Mezinárodní úmluvy se proměnily v evropské Směrnice, které harmonizují postupy provádění technických prohlídek a kontrol a měření emisí v rámci Evropské unie a reflektují technologický pokorok ve výrobě silničních vozidel.

Cílem Profesní komory STK je vystupovat jednotně ve vztahu ke státním a mezinárodním orgánům. Profesní komora sdružuje síť více než stovky stanic technických kontrol, proto je i důležitým nositelem převádění platné legislativy do praxe. Jednotné provádění technických prohlídek a měření emisí je pro Profesní komoru prioritou, stejně jako  podpora jednotlivých STK.

Posláním Profesní komory STK je:

a) Vyvíjet takovou činnost, která bude působit na vytváření optimálních podmínek pro činnost sítě STK a dále ku prospěchu svých členů prosazovat zájmy společné celé členské základně

b )Působit na zlepšování a následné udržování kvality prováděných technických prohlídek u jednotlivých STK ve smyslu platných zákonů a vyhlášek


Struktura organizace

Profesní komora sdružuje členy Profesní komory, jimiž jsou provozovatelé STK, ze kterých je voleno Valnou hromadou předsednictvo a následně předsednictvem jsou voleni předseda komory, místopředsedové, sekretář a hospodář.

Navenek zastupuje Profesní komoru jako statutární zástupce samostatně předseda, v případě jeho nepřítomnosti společně oba místopředsedové.

Nejvyšším orgánem je Valná hromada.


Seznam členů komory STK

Z důvodu platnosti GDPR jsou k dispozici pouze základní kontakty na členské STK v rámci sekce Seznam členských stanic STK.

Oficiální kontakty na PK STK jsou uvedeny v sekci Kontakt