Call
MenuMENU

×

Vyjádření Profesní komory STK k otevřenému dopisu Transparency International ministru dopravy

Profesní komora STK obdržela od pracovníků Ministerstva dopravy výzvu ohledně reakce na otevřený dopis Transparency International (TI), ze dne 17.4.2023, určený k rukám pana Martina Kupky, ministra dopravy.

Důrazně se ohrazujeme proti tvrzení, že systém stanic technických kontrol (STK) a stanic měření emisí (SME) je zasažený mimořádně rozsáhlou systémovou korupcí i korupcí na úrovni jednotlivců, kdy TI ani ASEM o takovém jednání v současnosti ani v minulosti nepřinesli žádnou konkrétní a relevantní informaci a tato prohlášení tak zůstávají pouze zavádějícími, ničím nepodloženými tvrzeními, která poškozují dobré jméno jak celého systému STK a SME, tak i jednotlivých provozovatelů těchto stanic.

Role Profesní komory STK v systému je primárně poskytovat Ministerstvu dopravy ČR a dalším zúčastněným subjektům odborné informace z praxe, kdy formou návrhů a účastí na pracovních skupinách spolupracujeme na tvorbě legislativy od zákonů přes prováděcí předpisy až na úroveň metodických pokynů. Naším cílem je mít funkční systém, který bude objektivně vyhodnocovat stav vozidla a věříme, že jsme v tomto přínosem. V žádném případě však nejsme zájmovou skupinou, která by se jakkoliv snažila ohýbat legislativu ve prospěch nefunkčnosti systému, jak je prezentováno TI a ASEM.

Co se týká našich členů a obecně sítě STK, drtivá většina provozovatelů a techniků pracuje v souladu s platnou národní i evropskou legislativou a pokud se nějaký prohřešek objeví, jedná se o selhání jednotlivce, nikoliv o systémové pochybení. K těm samozřejmě dochází, stejně jako v ostatních oborech lidské činnosti, nikdo není neomylný a orgány, které provádějí státní odborný dozor, za zjištěné prohřešky udělují provozovatelům i technikům tresty.

Je zarážející, že tak renomovaná instituce jako je TI míchá odborné pojmy, uvádí nepřesné názvosloví a naznačuje korupci, aniž by uvedla prokazatelné skutečnosti. Pokud je o korupci přesvědčena, asi by svůj podnět měla směřovat jiným směrem. Články a podcasty, včetně otevřeného dopisu ministrovi dopravy, působí dojmem účelového jednání, bez toho, že by si informace získané k této problematice TI vůbec ověřovala.

Profesní komora STK vítá jakoukoliv snahu o zlepšení systému provádění technických prohlídek a měření emisí, pokud je smysluplná a vede ke zlepšení. Věříme, že se v této oblasti udělalo v uplynulých letech mnoho pozitivního a vývoj půjde dál kupředu, na čemž se budeme rádi i nadále podílet.