Call
MenuMENU

×

Stav tachometru

Dotaz: Koupil jsme před rokem vůz a nyní při kontrole na STK bylo zjištěno, že mám nižší stav tachometru než při minulé prohldíce. Jak mám postupovat?

Vážený pane novela zákona 56/2001Sb. ve znění 193/2018 říká, že jedinou možností odstranění tíéto závady je pokud jste vyměnil tachometr. Pkud tomu tak je, je třeba doložit náležitosti podle §36 odst. 4 zákona 56/2001Sb. v platném znění, který říká:

(4) Záznam o celkové ujeté vzdálenosti na počítadle ujeté vzdálenosti nesmí být měněn, ledaže ke změně dojde při opravě nebo výměně počítadla ujeté vzdálenosti. O provedení opravy nebo výměny počítadla ujeté vzdálenosti vystaví osoba, která tuto opravu nebo výměnu provedla, protokol, jenž předá provozovateli silničního vozidla. Provozovatel silničního vozidla předá protokol stanici technické kontroly při nejbližší evidenční kontrole. Tento protokol obsahuje

a) identifikační číslo silničního vozidla (VIN), není-li, pak výrobní číslo podvozku silničního vozidla,

b) stav celkové ujeté vzdálenosti před provedením a po provedení opravy nebo výměny počítadla ujeté vzdálenosti,

c) datum a důvod provedení opravy nebo výměny počítadla ujeté vzdálenosti a

d) jméno a adresu bydliště nebo sídla osoby provádějící opravu nebo výměnu počítadla ujeté vzdálenosti.

Pokud tedy toto splníte, stanice STk Vám zaznamená odstranění závady.

Za PK STK Jiří Rejmon