Call
MenuMENU

×

STK zůstávají v provozu i nyní na podzim

 STK i při nynější přísných opatřeních jsou v provozu

Ministerstvo dopravy vydalo zprávu, ve které upřesňuje , koho všeho se týkají omezení:

Aktuální opatření v dopravě
21. 10. 2020

Média a tiskové zprávy MD:

Shrnujeme aktuální opatření proti šíření nákazy novým typem koronaviru, které se týkají dopravy.


Platnost řidičských průkazů
V době trvání nouzového stavu se pohlíží na řidičské průkazy jako na platné. Platnost je ale vázaná pouze na dobu trvání nouzového stavu a platí na území České republiky. Přesto doporučujeme s výměnou nečekat a průkaz si vyměnit. Seznam všech obcí s rozšířenou působností, kde je možné si řidičský průkaz vyměnit je na stránkách Ministerstva dopravy.

 Více informací na webu mdcr.cz

Stanice technické kontroly
STK zůstávají v provozu, aktuální vládní opatření se na ně nevztahují. Je tedy nadále možné provést technickou kontrolu vozidel. Jízda bez platné STK je brána jako přestupek.

Autoškoly
Na základě usnesení vlády se zakazuje provoz autoškol, provádění zkoušek z odborné a profesní způsobilosti a obdobných činností souvisejících se zákonem č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů a to z důvodů následujících opatření. Dle usnesení vlády ze dne 21. října 2020 č. 1079 se zakazuje dle článku I. bodu 1. maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách, bodu 4. dále kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě a dále dle usnesení vlády ze dne 21. října 2020 č. 1078, kterým se omezuje a zakazuje volný pohyb osob z důvodu zamezení šíření nákazy.
Usnesení se vykládají ve vzájemném celku, takže u autoškol neprobíhá výcvik ani závěrečné zkoušky.

Program Covid BUS
Určený pro autobusovou zájezdovou dopravu
Žádosti lze podávat až od pondělí 26. 10.
Jak vyplnit žádost, podmínky pro získání dotace a více informací na webu Ministerstva dopravy - https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Ministerstvo-dopravy-spustilo-program-COVID-BUS,-z
Podmínky pro autobusové dopravce přijíždějící do ČR
S účinností od půlnoci dne 21.09.2020 mají všechny osoby, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19  povinnost vyplnit elektronický příjezdový formulář
Seznam zemí na webu Ministerstva zdravotnictví - https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy
Zákaz jízdy kamionů o víkendech a svátcích nedoznal žádných změn, vše je stejné jako před kovidovou epidemií.


Omezení některých vlakových spojů

České dráhy
ČD od 19. 10. omezily některé dálkové a regionální spoje. Omezení dálkových spojů se týká pouze mimo dopravní špičku v okrajových časech:    Z Prahy do Hradce Králové
    Z Prahy do Děčína
    Z Prahy do Brna
    Z Prahy do Českých Budějovic
    Z Kolína do Ústí nad Labem
    Z Českých Budějovic do Brna
    Z Ostravy do Čadce
Konkrétní omezené spoje naleznete na webové adrese - https://www.cd.cz/info/aktuality/-34450/

Nebo na webu MD - https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Ceske-drahy-omezi-od-pondeli-19-rijna-provoz-nekt

Ověření spoje je možné vyhledat v aplikaci Můj vlak, případně ve vyhledávačích spojení. 

Regiojet
Regiojet omezuje některé spoje v mimošpičkových okrajových časech. Omezení se týká linek z Brna do Bohumína a zpět, dále linek z Prahy do Bohumína a Havířova. Celkový přehled omezených linek se dozvíte na webové stránce společnosti RegiojetCestování do vybraných zemí

Slovensko
Slovensko přeřadilo Českou republiku mezi červené země, a to od pátku 18. září 2020. Osoby přijíždějící z České republiky se musejí prokázat negativním testem RT-PCR na onemocnění COVID-19 ne starším 72 hodin, nebo se registrovat prostřednictvím formuláře e-hranice (http://korona.gov.sk/ehranica),  nastoupit domácí karanténu a nejdříve  5. den se nechat otestovat.
 
Detaily zmíněného opatření vč. možných výjimek jsou nově specifikovány Opatřením Úřadu veřejného zdravotnictví Slovenské republiky ze dne 29.9.2020, které je možno najít na webových stránkách tohoto úřadu  http://www.uvzsr.sk/

Německo
Každý člověk, který cestuje do Německa musí mít u sebe negativní test na koronavirus ne starší než 48 hodin. Měmecko zařadilo celou Českou republiku mezi rizikové země. Pokud ho mít nebude, musí nastoupit do karantény a do 72 hodin podstoupit test. Výjimku z karantény mají do 1. října pendleři a také pracovníci mezinárodní dopravy. Hranice uzavřené nejsou, probíhají namátkové kontroly ve vnitrozemí.

Každá spolková země si určuje vlastní karanténní opatření. Proto zde uvádíme odkazy na web na česká zastoupení v Bavorsku a Sasku. V němčině případně angličtině jsou k dispozici informace z Hamburgu.

Sasko umožňuje vstup českým občanům bez nutnosti karantény a testu, pokud pobyt ve spolkové zemi nepřekročí 24 hodin.

Švýcarsko
Češi přijíždějící do Švýcarska musí nastoupit od pondělí 14. září povinnou 10 denní karanténu a kontaktovat místní úřady. Výjimku z karantény mají například řidiči mezinárodní nákladní dopravy nebo lidé pracující ve zdravotnictví apod. 

Cestující musí po překročení hranic neprodleně dojet do místa bydliště či přechodného ubytování a tam strávit následujících 10 dnů. Do dvou dnů musí kontaktovat lokální úřady. V případě autobusových zájezdů cestující hromadně vyplní formuláře, společnost je vybere a zašle na emailovou adresu švýcarského Spolkového úřadu pro zdravotnictví – CH.focalpoint@bag.admin.ch. Případně musí mít cestující kdykoliv k dispozici tento formulář ke kontrole. Formulář je k dispozici ke stažení na konci tohoto článku.

Karanténu je nutné dodržet i při negativním testu na koronavrius. Při porušení výše zmíněných podmínek hrozí pokuta ve výši 10 000 švýcarských franků.

Nadále je možné tranzitovat přes švýcarská letiště, přejíždět přes zemi z dovolené do ČR nebo tranzitovat autobusy a vlaky. Podmínkou je nezdržet se ve Švýcarsku více než 24 hodin.

Pro více informací doporučujeme sledovat stránku Ministerstva zahraničních věcí o Švýcarsku.

 

Zdroj: Ministerstvo dopravy