Call
MenuMENU

×

Možná řešení emisí aut

Emise aut je téma, které je na denním pořádku. problémy s dieselovými auty nutí zainteresované se zamýšlet nad směry, kam se ubírat.

Stále více se dočítáme, jak silně budou omezeny emise automobilů. Jsme ujišťováni, že přejdeme na ekologické druhy paliva, ale zatím se mluví jen o elektromobilech. Tato auta však v současné době nesplňují běžné parametry zejména dojezdu, které si představujeme pro provoz vozu. Tento problém však není řešen. Při tom jeho řešení je zásadní pro rozvoj těchto aut. Bez předem vybudované a sjednocené infrastruktury nebude vůbec možné v širokém měříku a zejména pak mezinárodně tato auta využívat.

Co jsou asi zanejvětší problémy podle variant řešení emisí aut:

Řešení, které bych nazval klasické

1. vybudovaní klasických nabíjecích stanic na parkovacích místech u bytových domů s možností napojení několika vozů

2. vybudování rychlonabíjecích stanic, zejména na čerpacích stanicích. Zde navíc máme ještě problém, že většina běžných baterií není schopna ve velmi krátkém času toto zajistit (hovořme o řádu minut k dosažení 80% kapacity baterie).

K tomu je nutné zásadní sjednocení prvků zejména zásuvek, způsobu obsluhy, a to mimo jiné placení za spotřebovanou energii (to používá každý dodavatel jinak).

Řešení, které bych nazval průmyslové

vybudování stanic s bateriemi, které jsou v blocích podle velikosti výkonu auta a zasunují se do vozů výměnným způsobem

K této možnosti je nutné velká diskuze před zahájením, neboť by se muselo jednat o unifikované prostory, snadno přístupné pro rychlou výměnu vybitých baterií za nabité s platnou za nabití a opotřebování baterii, jež by provozovatel stanice při závadách vyměňoval.

Řešení, které vyrobí elektřinu přímo v autě

Tímto řešením jsou vodíková auta, která však zatím stále také hledají cestu, jak zajistit potřebnou bezpečnost v návaznosti na velikost zařízení.

V současné době se sériově vyrábí Toytota Mirai, která se však v České republice neprodává. V České republice je zatím pouze jedna neveřejná stanice, kde lze načerpat vodík. Snad se tato situace změní. Toto řešení, pokud bude zachována bezpečnost, zajišťuje nulové emise, odpadem je voda. Řešení ekologicky čisté a umožňuje dobrý dojezd vozidel, protože si vše vyrobí po cestě. Také umožňuje provoz dalších agregátů např. klimatizace, bez které si většina z nás dnes už provoz neumí představit. To vozidla s bateriemi mají zatím velký problém, neboť to snižuje jejich dojezd často až o polovinu.

Z toho nám plyne, že sice se snažíme o zajištění inovativního způsobu řešení snížení emisích, ale jdeme na to odzadu, kdy nejdříve chceme uvést do provozu auta, která každý výrobce pojme jinak a pak budeme složitě následně několik desítek let řešit problém, jak tomu přizpůsobit a sjednotit infrastrukturu.

Zatím se však o tom, jak by se mělo postupovat paradoxně nehovoří na jednání komise, která řeší vozidla, ale na energetických fórech. Tam si již začínají uvědomovat, že pokud se tato oblast nezačne řešit nebude, kde auta nabíjet. Chybí však spolupráce s výrobci automobilů. Bez skutečné spolupráce na úrovni minimálně Evropské všech zainteresovaných to nepůjde.

Co dodat závěrem: uklazuje se, že ne všechna řešení, která EU nabízí svým státům jsou dobrá. Je tedy nutné pracovat na tom, aby členské státy měly větší možnost ovlivnit nesmyslné návrhy a odmítnout horizont, který znamená posun ve vývoji zpět. A to tím spíše, že zde v případě čistých elektromobilů, přenášíme emise pouze do jiné oblasti.

Zdroj: https://jirirejmon.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=717337