Call
MenuMENU

×

Upravený postup provádění prohlídek po 1.1.2024

Žádáme členy i nečleny profesní komory o šíření povědomí o současném správném postupu provádění technických prohlídek a evidenčních kontrol při zjištěném nesouladu mezi systémem RSV, skutečností a TP. V současné chvíli se dle Instrukce pro STK č. 1/2024 a Instrukce pro STK č. 6/2023 rozpor při dohledání údajů ve „velkém technickém průkazu“ nehodnotí závadou a nezapisuje se do poznámky protokolu o prohlídce vozidla, zmíněný nesoulad se zaznamená pouze tím, že se pořídí fotodokumentace zmíněného dokumentu.

Dále bychom chtěli upozornit, že je třeba v rámci možností dané situace, dbát na kvalitu pořízených fotografií TP. Je možné, že tyto podklady budou v budoucnu používány k uvedení dat v RSV do souladu.


Dokumentace vydaná k této problematice:

INSTRUKCE PRO STK č. 6/2023 – Postup při technické prohlídce a evidenční kontrole ve vztahu k souladu skutečného stavu vozidla s údaji uvedenými v registru silničních vozidel po 1. 1. 2024,

• INSTRUKCE PRO STK č. 7/2023 – Postup při technické prohlídce a evidenční kontrole u vozidla, které je vyřazeno z provozu (depozit) ve vztahu k souladu skutečného stavu vozidla s údaji uvedenými v registru silničních vozidel po 1. 1. 2024,

 • INFORMACE PRO STK A SME – Změna v postupu při zadávání vozidla do informačního systému technických prohlídek od 1. 1. 2024 a při provádění administrativní opravy protokolu o technické prohlídce nebo měření emisí,

• INFORMACE PRO STK A SME ze dne 2. 1. 2024 – zadávání vozidla doplnění I,

 • INSTRUKCE PRO STK č. 1/2024 – Změna instrukce pro STK č. 6/2023 - Postup při technické prohlídce a evidenční kontrole ve vztahu k souladu skutečného stavu vozidla s údaji uvedenými v registru silničních vozidel po 1. 1. 2024.


Pevné nervy přeje Profesní komora STK