Call
MenuMENU

×

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU PROFESNÍ KOMORY STK

Vážení členové i nečlenové Profesní komory STK,
dovolujeme si Vám připomenout blížící se termín valné hromady, která se bude konat dne 24. října 2023 v Hotelu TRIM, Semtínská 56, Pardubice - POZOR ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ !

S potěšením můžeme oznámit, že se nám opět podařilo domluvit účast pracovníků Ministerstva dopravy, kteří s námi prodiskutují aktuální záležitosti.

PROGRAM VALNÉ HROMADY

9:00 - 9:30         Příjezd účastníků, prezence
9:30                    Zahájení valné hromady - pokud nebude více než 50% členů, 30 minut posun dle stanov                
                                - Schválení programu
                                - Volba komisí - mandátová
                                                           - návrhová
                                - Přijetí nových členů
                                - Zpráva o činnosti PK STK  
                                - Zpráva kontrolní komise
                                - Zpráva o hospodaření
                                - Diskuse
                                - Návrh rozpočtu na rok 2024
                                - Návrh výše členských příspěvků na rok 2024
                                - Diskuze k tématům
                                - Zpráva mandátové komise
                                - Diskuse
                                - Návrh usnesení a schválení zprávy předsedy, zprávy revizní komise,
                                  návrhu rozpočtu a dalších bodů z diskuse
                                - Schválení usnesení
12:00 - 13:00      Oběd
13:00                  Vystoupení pracovníků Ministerstva dopravy ČR
15:00                  předpokládaný závěr VH

Prosíme o potvrzení Vaší účasti prostřednictvím přihlášky na přiloženém odkazu, abychom věděli počet účastníků
PŘIHLÁŠKA na valnou hromadu Profesní komory STK - https://www.unit.cz/kurz/64/valna-hromada-profesni-komory-stk?

Prosíme všechny členy, aby si zkontrolovali, že mají zaplaceny členské příspěvky na rok 2023. V případě pochybností prosím kontaktujte pana Beinhauera, který Vaši platbu ověří, případně pošle znovu údaje k platbě -  jakub.beinhauer@pkstk.cz, 608 722 597
 
Pokud nejste členy Profesní komory, ale není Vám lhostejné, co se v našem oboru děje, rádi Vás přivítáme. V tom případě prosím kontaktujte pana Rubeše - pavel.rubes@pkstk.cz, 607 573 117