Call
MenuMENU

×

Informace ze státního odborného dozoru

Informace ze státního odborného dozoru

Vážení členové Profesní komory STK,
zasíláme Vám seznam nejčastějších závad, na které v současnosti při svých kontrolách narážejí pracovníci SOD. Prosím věnujte jim pozornost a zaměřte se na ně, můžete předejít nepříjemným situacím při kontrole.

- Chybějící nebo nevyhovující dopravní značení v areálu STK.
- Nefunkční sdílené pracoviště měření emisí – SOD při zjištění tohoto nedostatku zastavuje na lince STK možnost provádět prohlídky, kde je měření emisí součástí (zejm. pravidelná prohlídka).
- Neaktualizovaná, případně nevyhovující Příručka jakosti a nefunkční systém vnitřní kontroly. Např. je prováděna kontrola fotek, kde vedoucí zapíše, že zkontroloval všechny fotky a SOD v nich pak objeví nedostatky. Zde je třeba připomenout, že není nutné kontrolovat fotky u všech provedených prohlídek, ale při zjištěných nedostatcích je vhodné poučit techniky, v případě opakujícího se prohřešku přijmout nápravné opatření. Před kvantitou kontrolovaných fotek je lepší dát přednost kvalitě kontroly.
- Neaktuální organizační schéma a matice
- Čidla LPG/CNG nejsou nainstalovány správně – např. čidla CNG jsou daleko od stropu nebo nejvyššího místa.
- Provozní deníky měřidel – dle SOD je správný postup, kdy kontrolu a údržbu přístrojů provádí pověřený technik a provedení zápisů je kontrolováno jinou osobou, zpravidla vedoucím.
- Nefunkční tiskárna u VZB
- Technici musí umět počítat brzdy
- Je třeba provádět rozpojení soupravy a kontrolu opotřebení B 50X přípravkem (zejména tam, kde není indikátor opotřebení)
- Při použití VZB nebrzdit na automat

Ministerští pracovníci dále připomínají STK, že termín dovybavení hlukoměry je 31.12.2023.